Endoscoop kapot? Erpa bellen!

OnderhoudreparatiesDe belangrijkste bedrijfsactiviteit van Erpa Instruments is het onderhouden en repareren van endoscopen voor medische en andere toepassingen (circa 2500 endoscopen per jaar). Iedere endoscoop ondergaat eerst een integrale ingangscontrole. Onderdeel van deze ingangscontrole is een meetanalyse, waarbij onder andere beeldsterkte, beeldgroot-te en kijkrichting (‘field of view’ en ‘direction of view’) worden beoordeeld. De klant wordt direct geïnformeerd wanneer een endoscoop te veel gebreken vertoont (bijvoorbeeld om aan de sterilisatiestandaard te voldoen).

Na de ingangscontrole wordt vastgesteld welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Deze werkzaamheden kunnen variëren van het zeer grondig reinigen tot en met het compleet reviseren van de endoscoop. Indien nodig worden onderdelen vervangen. Erpa Instruments garandeert dat de kwaliteit van deze onderdelen vergelijkbaar is met die van de originele onderdelen. Een endoscoop die door Erpa Instruments is behandeld, voldoet weer aan alle normen die de bekende merken hanteren.

Erpa Instruments is in staat om op korte termijn complexe reparaties uit te voeren. Een afgesproken reparatietermijn wordt altijd nagekomen.

Werken bij ERPA